perjantai 9. joulukuuta 2016

Muuttolinnut ja tuulivoima - Sveitsin lintuaseman tiedote


Muuttolinnut ja tuulivoima (28.11.2016)

Käännös tiedotteesta
Yksi isoja kritiikin kohteita tuulivoimaan liittyen on lintujen törmääminen tuulivoimaloihin. Tuulivoimaloiden vaikutuksesta muuttolintuihin täytyy tietää voimaloiden ohi lentävien lintujen määrä ja törmäysten uhrien määrä. Vastauksena tähän on Sveitsin lintuasema Sempach tehnyt asiasta Sveitsin energiaviraston toimeksiantona kansainvälisesti ensimmäisen tutkimuksen. Sitä varten Jura-vuoristossa sijaitsevassa Le Peuchapatten alueella etsittiin systemaattisesti törmäysuhrit sekä laskettiin muuttolintujen määrä kalibroidulla radarlaitteella. Yhtä tuulivoimalaa kohden saatiin tulokseksi keskimäärin 20,7 törmäysuhria vuodessa. 
 
Kuva © NATURA biologie appliquée, Sàrl


Tutkimus tehtiin helmikuun lopulta marraskuun puoliväliin 2015 Le Peuchapatten alueella 1100 metriä merenpinnasta Muriaux’n kunnassa Jura-vuoristossa. Sinne rakennettiin vuonna 2010 kolme Enercon E-82 –tuulimyllyä, joiden kokonaiskorkeus (generaattori mukaan lukien) on noin 150 metriä. 85 päivän aikana 100 metrin etäisyydellä tuulimyllystä (ja kesäkuukausina 15 päivän aikana 50 metrin etäisyydellä) etsittiin systemaattisesti tuulimyllyihin törmänneitä lintuja. Tuloksessa otettiin huomioon etsinnän tarkkuus, kuolleiden lintujen päivittäinen esiintyminen sekä todennäköisyys, että törmännyt lintu todellakin jää tutkittavalle alueelle. Absoluuttisten törmäysmäärien laskenta tapahtui vanhaa menetelmää käyttäen. 

Samanaikaisesti lintujen muuttoliikkeen määrää mitattiin jatkuvasti (24 tuntia vuorokaudessa) 265 päivän ajan käyttäen tyypin BirdScanMT1-tyypin radaria. 

Tulokseksi laskettiin keskimäärin 20,7 uhria vuodessa yhtä tuulimyllyä kohden. Uhreja olivat etupäässä öisin lentävät pienet linnut, kuten kirjosiepot ja laulurastaat, mutta myös tervapääskyt ja sorsat. Useimmilla törmäyksen uhreilla näkyi röntgenkuvassa luunmurtumia. 

Törmäysten todettiin tapahtuneen etupäässä muuttoaikaan keväällä ja syksyllä. Niitä ei tapahtunut tuulimyllyjen korkeudella ainoastaan silloin, kun muuttoa tapahtui paljon. Siitä näkyy, että muuttoaktiivisuuden ja uhrien määrän suhde onkin monimutkaisempi kuin oli oletettu. Suuressa roolissa lienee säätilasta johtuva näkyvyys. Siitä pitäisi tehdä lisää tutkimuksia. 

Kyseisellä alueella Jura-vuoristossa tapahtuu Sveitsin mittakaavassa paljon lintujen muuttoliikettä. Tuloksia voitaneen yleistää maastollisesti samanlaisiin alueisiin ja leveänä rintamana lentäviin muuttolintuihin, siis muuttolintujen suureen määrään ja etupäässä yöaikaan muuttaviin ja ei lämpötilasta välittäviin lintuihin. Tuloksia ei kuitenkaan voi yleistää Alppien eikä Keski-Sveitsin alueisiin. On epäselvää, miten paljon tuloksia voidaan soveltaa suurempiin ja korkeampiin tuulimyllyihin, koska ne ulottuvat korkeammalle muuttolintuparviin. Luvut vaativat kansainvälistä, kumulatiivista tarkastelua. 


Lisätietoja: 

Michael Schaad
Sveitsin lintuaseman tiedottaja
041 462 97 35


Marianne Zünd
Sveitsin energialaitoksen tiedotus- ja politiikkaosaston johtaja
058 462 56 75
079 763 86 11


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti