sunnuntai 20. elokuuta 2023

Lisääntyvien kuivuuskausien todellisia syitä peitellään

Tutkijat varoittavat, mutta poliitikot mutta johtavat tiedotusvälineet eivät kuuntele: mitä enemmän tuulivoiman liiallinen käyttö vaikuttaa alueen ilmavirtauksiin, sitä kuivemmaksi alue muuttuu.

 

 

Tämä on todistettavissa kaikkialla maailmassa, ja kaikkialla maailmassa on havaittavissa, että jatkuva ja laajamittainen kuivuus alkaa heti, kun tuuli- ja aurinkoenergiaa on lisätty merkittävästi missä tahansa maailman maassa. Etelän maissa, joissa on vähäiset kausittaiset sateet, tämä ilmastonmuutos kohti pysyvää, tappavaa kuivuutta tapahtuu välittömästi, kuten miljoonat kenialaiset kokivat sen jälkeen, kun 364 tuulivoimalaa käsittävä Turkana-tuulipuisto otettiin käyttöön maan koillisosassa vuonna 2019 (PAZ raportoi). Neljä sadekautta peräkkäin jäi toteutumatta, ja viides sadekausi marras-joulukuussa 2022 tuotti aivan liian vähän sadetta. Myös naapurimaiden eteläinen Etiopia ja eteläinen Somalia kärsivät vakavasta kuivuudesta.

Samoin Luoteis-, Länsi- ja Lounais-Euroopan maat, joissa tuulivoimaa on nyt runsaasti lisätty koko maassa, ovat jo vuosia kärsineet yhä enemmän kroonisesta sadevajeesta. Maalla ei sada, ja pohjaveden taso on jatkuvasti alhaalla ja laskeva. Vuodesta 2015 lähtien on esiintynyt jatkuvaa kuivuutta ja ennätyslämpötiloja, ja alueellisesti esiintyy rankkasadetapahtumia. Englannissa, jossa on aina satanut runsaasti, vuosi 2022 oli yhdessä vuoden 2018 kanssa aurinkoisin ja lämpimin sitten systemaattisten säärekisterien alkamisen aina elokuun helleaaltoon asti.

Espanjassa tilanne on dramaattinen

Espanjassa ja Portugalissa kuivuuskatastrofi on jatkunut jo kolmatta vuotta, ja Etelä-Espanjassa se on jatkunut vuodesta 2015. Koska Atlantin matalapainealueet ovat jääneet pois rannikoilta, sateet, jotka ovat yleensä runsaita tähän aikaan vuodesta, puuttuvat nyt myös talvella. Ihmiset ovat neuvottomia ja epätoivoisia. Mutta edes tässä katastrofaalisessa hätätilanteessa kukaan ei tuo mahdollisia syitä koskevaan keskusteluun ajatusta ajallisesta ja loogisesta yhteydestä tuulivoiman viimeaikaiseen räjähdysmäiseen lisääntymiseen Espanjassa. Koulun oppitunti, jonka mukaan muunnettua energiaa ei voida uudistaa tai palauttaa, on tukahdutettu ja unohdettu.

Päivittäinen "ilmastonmuutos"-sanan paukuttaminen sokeuttaa jopa älykkäätkin ihmiset siitä, että kokeilemalla laajamittaista keinotekoista tuulivirtojen poistamista ilmakehästä heikennämme ilmanpainetasapainoa, jonka puuttuessa syntyy matalapainealueita, jota ilman sateet pysyvät poissa ja kaikki luonto on kuolemassa janoon. Lisäksi se vaikuttaa myös Pohjois-Atlantin tuulten dynamiikkaan, joka on elinehtomme perusta. Poliitikkojen, EU:n komission ja kansainvälisen tuulivoimateollisuuden koalitio vaatii kuitenkin ennennäkemättömän jääräpäisesti entistä enemmän "vihreää energiaa", vaikka tämän laajentumisen myötä vesikriisi aiheuttaa ironisesti sen, että ruskea väri hallitsee yhä useammassa maassa ja yhä useammalla alueella.

Vuonna 2021 Espanjan asennettu tuulivoimakapasiteetti oli 27 446 megawattia. Tämä tarkoittaa, että maalla olevan tuulivoiman osuus sähköntuotannosta oli 24 prosenttia. Tämä synnyttää ahneutta saada yhä enemmän ja enemmän ja enemmän. Maaliskuussa ympäristöviranomaiset näyttivät vihreää valoa 1400 uuden tuuli- ja aurinkopuiston rakentamiselle. Tämä kolminkertaistaisi maan asennetun kapasiteetin tulevina vuosina. Ministerineuvosto suunnittelee uusia vakavia ympäristörikoksia 5000 neliökilometrin merialueelle: 18 merituulipuistoa aiotaan rakentaa 562 kilometrin alueelle Kanariansaarten rannikolle, joista neljä on näköetäisyydellä maasta. Keväällä 2022 Iberian niemimaa oli jo kuivempi kuin 1200 vuoteen, totesi yhdysvaltalainen tutkijaryhmä, jota johti Caroline Ummenhofer Woods Hole Oceanographic Institutionista. Nature Geoscience -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa syyksi mainitaan talvella poikkeuksellisen pitkäksi venyneiden Azorien korkeiden lämpötilojen kasautuminen. Tällaista säätilannetta on esiintynyt usein viime vuosikymmeninä, mutta ei näin pitkäksi aikaa. Kirjoittajat syyttävät odotetusti tätä kehitystä "ihmisen aiheuttamista päästöistä eli ilmastoa vahingoittavista kaasuista". Onko tästä enemmän tietoa? Tarvittaisiin, mutta sitä anneta lainkaan.

Uskomatonta: valtion ja teollisuuden palkkaamat tutkimuslaitoksen tutkijat eivät ole valmiita varoittamaan poliitikkoja seurauksista, joita heidän tahattomalla vahingoittamisellaan maan ja ilmakehän vuorovaikutuksessa olevien järjestelmien veden kiertokululle aiheutuu, kun yhä useammat ja yhä suuremmat tuuli- ja aurinkoenergian teollisuusvoimalat tuhoavat ne, ja vaatimaan energiamurroksensa arviointia. Ne, jotka uskaltavat esittää "ekologiseksi muutokseksi" kutsutun iskun, perääntyvät nopeasti.

Tusinoittain korkeatasoisia tutkimuksia

Valon ja tuulen voimien itsekeskeinen ja holtiton ihmisten harjoittama itsepalvelu aiheuttaa nämä uudenlaiset kuivuudet, jotka näyttävät leviävän heti, kun tuuli- ja aurinkoenergia kyseisillä alueilla ja ilmastovyöhykkeillä ylittää juuri ja juuri siedettävän tason. Tässä yhteydessä on välittömästi silmiinpistävää, miten ajallisesti samansuuntaista on ollut monien ja suurten tuulipuistojen käyttöönotto viimeisten kymmenen tai kahdentoista vuoden aikana kaikissa näissä maissa ja sen jälkeen "pamahtaneet" megakuivuudet. Jo 20 vuoden ajan (muiden kuin) uusiutuvien energialähteiden meteorologiset vaikutukset, kuten kuivuus, tuulikuivuus, staattiset ja äärimmäiset sääolosuhteet, on selvästi dokumentoitu kymmenissä korkeatasoisissa kansainvälisissä tutkimuksissa. Esimerkiksi tammikuussa julkaistu Gang Wangin ja kumppaneiden tutkimus osoittaa, että tuulivoimaloiden vaikutus on vähentänyt maaperän kosteutta Mongolian rajan tuntumassa sijaitsevilla kiinalaisilla niittyalueilla laajalla alueella 4,1 prosenttia yhden vuoden aikana ("Wind farms dry surface soil in temporal and spatial variation").

Roottoreiden ekotasapaino jätetään huomiotta

Aivan kuten Saksassa, myös Espanjassa poliitikkojen ja tuulivoimateollisuuden koalitio ei kuitenkaan kuuntele tätä ja esiintyy tietämättömänä. Miten tämä voi olla mahdollista? Energiamurroksen puolustajien kehotus on: kuunnelkaa tiedettä! Toimittajien tehtävänä olisi pitänyt olla ilmeisten yhteyksien tutkiminen, hälyttävien tutkimustulosten esittäminen poliitikoille ja niiden selittäminen täysin tietämättömälle yleisölle.

Valtion neljännen vallan on kuitenkin myös vaikea tehdä niin, koska mielipidemonopoli on reilun kahden vuosikymmenen ajan kritiikittömästi levittänyt niin sanottuja uusiutuvia energialähteitä ainoana sopivana keinona "pelastaa" ilmasto - joka kuitenkin ennemmin tai myöhemmin kääntyy päälaelleen kaikkialla siellä, missä (ei-)uusiutuvia energialähteitä on voimakkaasti lisätty.

Edes tuuli- ja aurinkoenergiateollisuuden tuhoisaa ekotasapainoa ei juurikaan käsitellä johtavissa tiedotusvälineissä. Puhutaan jopa tuulivoimaloiden negatiivisesta CO₂-taseesta. Käytöstä poistettujen tuulivoimaloiden keskimääräinen käyttöikä oli vuonna 2017 vain 16,5 vuotta asiantuntijaviraston (Fachagentur Wind an Land) mukaan.

Tämän vuoksi kansalaiset ovat edelleen eräänlaisessa ekologisessa uskossa, eikä useimmilla ole edes perustietoa siitä, että tuulivoimatuotanto itse asiassa ottaa jatkuvasti tuulienergiaa jokaisesta tuuliturbiinista niin kauan kuin roottorit pyörivät, mikä heikentää jatkuvasti tuulivirtausta, mikä vaikuttaa merkittävästi "maanpäälliseen tyyntymiseen" eli keskimääräisten tuulennopeuksien huolestuttavaan laskuun erityisesti pohjoisella pallonpuoliskolla. Kokenut ja tunnettu saksalais-amerikkalainen meteorologi ja ilmakehäfyysikko Gerhard Kramm, meteorologian tutkimusapulaisprofessori (eläkkeellä), moitti kansalaisten poliittisesti sopivaa tietämättömyyttä tuulienergian meteorologisista vaikutuksista (mikä koskee myös aurinkoenergiaa). ) Fairbanksissa, Alaskassa, Yhdysvalloissa, vastauksena Hampurin GEW-lehdessä "hlz" 5.6.2018 julkaistuun artikkeliin "Bye bye hiili!": "Suosittelen, että opettelette ensin maan ja ilmakehän rajapinnalla tapahtuvan energian muuntamisen perusteet. Kun liike-energia poistetaan tuulikentästä, vaakasuora tuulennopeus pienenee, jolloin tuntuvan ja latentin lämmön virtaukset pienenevät ja "pintalämpötilat" nousevat. Tuulivoimaloiden laajamittaisella käytöllä saavutetaan täsmälleen päinvastainen tulos kuin mitä väitätte. Tuskin on olemassa tehokkaampaa vaikutusta paikalliseen tai alueelliseen ilmastoon kuin se, joka liittyy laajamittaisten tuulivoimaloiden sijoittamiseen."

3,5 miljoonaa hehtaaria menetetty

Grazissa, Itävallassa asuva Jürgen Weigl ("Der Energiedetektiv"), energiakonsultti, jolla on pitkä kokemus ja joka on saanut useita palkintoja, on myös erittäin huolestunut: "Kaikki, mitä me ihmiset teemme, vaikuttaa ympäristöön. Tuuli- ja aurinkoenergian laajamittainen hyödyntäminen on massiivisin mahdollinen puuttuminen ilmastojärjestelmään. Loppujen lopuksi nämä voimat (tuuli, aurinko) eivät ole olleet tähän asti käyttämättömiä, vaan ne mahdollistavat nykyisen elämän ja ilmaston planeetallamme. Energian poistaminen tästä kierrosta tarkoittaa, että tämä energia puuttuu aiemmasta käytöstä. Tämä muuttaa aiempia luonnollisia prosesseja ilmastojärjestelmässä, ilman että on mahdollista ennustaa tarkasti, mitä sen seurauksena tapahtuu." Espanjan hallituksen mukaan lähes puolet maasta kärsii kuivuudesta. Kuivuushätätila tai kuivuusvaroitus on voimassa lähes kolmanneksessa alueesta. Yli 3,5 miljoonan hehtaarin viljelykasvien kerrotaan menettäneen satonsa. Koko koillisosassa vesipula on ensisijainen ongelma.

Katalonian alueella kuivuus oli kestänyt huhtikuussa jo 32 kuukautta. Vaikka maan tähän osaan rakennettiin "vain" 47 tuulipuistoa, Espanjan pohjoisosassa sijaitseva Kastilia ja Leónin autonominen alue on listan kärjessä 241 tuulipuistolla. Toisella sijalla on luoteinen Galicia 161 tuulivoimalalla ja kolmannella sijalla Andalusia 153 tuulivoimalalla. Pelkästään Cádizin alueella "ilmastonmuutoksen torjunta" on toteutettu 59 tuulivoimalassa, joissa on lähes 900 tuulivoimalaa, joista monet sijaitsevat luonnonsuojelualueilla.

Kuka on tämän takana?

Uusien tehokkaiden, 4,53 megawatin ja 149 metrin roottorin halkaisijaltaan olevien tuulivoimaloiden vaikutus on vieläkin vakavampi, sillä ne luovat keinotekoisesti korkeapaineisia alueita. RWE ilmoitti viime joulukuussa ottavansa käyttöön 17. espanjalaisen maatuulipuistonsa, jonka asennettu kapasiteetti on 40,8 megawattia, Rea Unificadossa lähellä Soriaa Castilla y Leónin alueella.

Politiikan, teollisuuden, institutionaalisen tieteen ja johtavien tiedotusvälineiden koalition tinkimättömyyden vuoksi Espanjan ja Portugalin tulevaisuudennäkymät ovat katastrofaaliset. Jäljelle jää vain toivo, että sen jälkeen kun "Die Zeit" paljasti, että Yhdysvalloista on vuosikymmenien ajan kanavoitu rahavirtoja superrikkaiden piirien kummisetien kautta Agora Energiewenden kaltaisiin "vihreisiin" lobbausorganisaatioihin, myöhemmin selviää myös, kuka ja mikä todella on ilmeisen epäonnistuneen energiamurroksen kauko-ohjauksen takana. Kun rahat on saatu jäljitettyä, toimittajat toivottavasti tutkivat koko tämän kokonaisuuden perusteellisesti.

 

Lähde: Preußische Allgemeine Zeitung Zeitung für Deutschland · Das Ostpreußenblatt · Pommersche Zeitung, 24.07.2023

 Lisätietoa: https://energyload.eu/energiewende/klimawandel/windkraft-erderwaermung/

torstai 17. elokuuta 2023

Uusi Covid-19-tutkimus : Rokotusten kerrotaan pelastaneen miljoonia ihmisiä diabetekselta

Tähän mennessä suurin väestötutkimus osoittaa, miten Covid 19 -rokotus suojaa elinvaurioilta: Diabeteksen riski väheni huomattavasti, mutta ei poistunut kokonaan.

Jo pitkään on ollut selvää näyttöä siitä, että covid 19 -infektio on lisännyt merkittävästi tyypin 2 diabeteksen riskiä suurella osalla väestöstä. Toisin sanoen monet pandemian uhrit joutuvat nyt pistämään insuliinia; heidän haimansa on vaurioitunut merkittävästi. Brittiläisen tutkimusryhmän ensimmäinen kansallinen tautitutkimus viittaa nyt päinvastoin siihen, että täydellinen rokottaminen esti haiman pitkäaikaiset elinvauriot monilla ihmisillä.

Tämä vähensi riskiä 30-50 prosenttia yhden vuoden aikana. Tutkimuksen tulokset on tiivistetty alustavaan julkaisuun lääketieteen "medRxiv"-julkaisufoorumilla, mutta sitä ei ole vielä tarkistettu riippumattomasti.

Joitakin pitkäaikaiskoviditutkimuksen tuloksia lukuun ottamatta tämä saattaa olla tähän mennessä vakuuttavin empiirinen todiste siitä, miten Sars-CoV-2 -viruksen elimistössä aiheuttamat järjestelmälliset vaikutukset voivat pysyvästi pilata suojaamattomien tartunnan saaneiden terveyden. Tämä tekee jälleen kerran selväksi, että rokotussuoja ei koske ainoastaan vakavia hengitystiesairauksia, vaan se voi suojata monia ihmisiä järjestelmällisiltä seurauksilta pidemmän ajan kuluessa.

 

Otanta: yli viisitoista miljoonaa brittipotilasta

Tutkimuksen tiedot saatiin Yhdistyneen kuningaskunnan tietokantoihin sähköisesti tallennetuista sairaustiedoista. Kaikkiaan yli viisitoista miljoonaa Covid 19 -diagnoosin saanutta Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaista kirjattiin vuoden 2020 alun ja vuoden 2021 lopun välisenä aikana. Heistä yli 11,8 miljoonaa oli rokotettu, ja noin 2,8 miljoonaa oli siihen asti rokottamatta. Diabeteksen riskiä vahvistetun Corona-infektion jälkeen verrattiin ennen rokotusten käyttöönottoa ja kesäkuusta 2021 alkaen, jolloin monet olivat jo saaneet täyden rokotuksen.

Kävi ilmi, että Covid 19 -tauti ennen rokotuksen käyttöönottoa lisäsi tyypin 2 diabeteksen puhkeamista keskimäärin kolminkertaisesti. Monilla oli vielä kuukausia tartunnan jälkeen kohonnut diabetesriski, joskin vaihtelevassa määrin. Verrattuna niihin, jotka eivät olleet saaneet tartuntaa, riski oli vielä vuoden kuluttua kaksi kertaa suurempi vakavasti sairastuneilla Covid 19 -potilailla, joita hoidettiin klinikoilla, mutta myös noin 10 prosenttia suurempi Covid 19 -potilailla, joilla tauti eteni lievästi.

Rokotteiden käyttöönoton jälkeen tilanne muuttui perusteellisesti: rokotteet vähensivät diabeteksen kroonista riskiä "huomattavasti", kuten lääkärit raportissaan sanovat. Vuoden 2021 jälkipuoliskolla määritetty diabetesriski pieneni yhtäkkiä rokottamattomien lähes viisinkertaisesta kasvusta rokotettujen 1,4-kertaiseen kasvuun. Riski ei siis selvästikään poistunut kokonaan. Se kuitenkin pieneni siinä määrin, että rokotuksen myötä diabeteksen riski laski rokottamattomia edeltävälle tasolle vuoden kuluttua Covid 19 -taudista.

 

Lähde: FAZ.NET

perjantai 11. elokuuta 2023

Näkökulma 2: miksi ihmiset valitsevat äärioikeiston?

Dietmar Woidke, Brandenburgin osavaltion pääministeri:

Rakennuksille suunniteltu energialaki on esimerkki siitä, että poliitikoilta puuttuu ymmärrys sen suhteen, mitä he voivat tehdä ja mitä heiltä ei voida odottaa. Jos lakiehdotuksesta puuttuu kokonaan sosiaalinen näkökulma ja siitä tiedotetaan niin surkealla tavalla, että Frieda-mummo päättelee, että hänen on asennutettava 80 vuotta vanhaan taloonsa maalämpöpumppu ja eristettävä se ja maksettava siitä yhteensä 150.000 euroa, se on hänelle kauheaa. 

Viesti, jonka hän saa, on: emme välitä siitä, miten tulet toimeen minun lakieni kanssa, ilmastonsuojelu menee kaiken muun edelle. Ja jos sinusta tulee samalla köyhä, se on toissijaista. 

 Tämä viesti vaikuttaa edelleen AfD:n gallupin kannatuslukuihin. Jos menettää herkkyytensä ihmisiä kohtaan, jos ei enää tiedä, mikä heitä liikuttaa, ei pidä yllättyä, jos ihmiset kääntyvät pois vakiintuneista puolueista - ja demokratia kärsii.


 Huomasitteko? Sama pätee muissakin maissa, myös Suomessa. 

 

 

 

lauantai 5. elokuuta 2023

Näkökulma: miksi ihmiset valitsevat äärioikeiston?

AfD: Kunpa he vain tietäisivät

Yksi aliarvioiduista syistä Saksan äärioikeistopuolueen AfD:n suosion nousuun on se, että se tarjoaa eräänlaista vääristynyttä ideologista kritiikkiä. Koska sen avulla on helppo elää.AfD:n tämänhetkiselle korkealle sijoitukselle mielipidemittauksissa on yleensä kaksi pääselitystä. Toinen on "mitä" eli pyörii ennen kaikkea puolueen ohjelman ympärillä. Tämän lähestymistavan mukaan puolue on niin suosittu, koska monet ihmiset haluaisivat sulkea rajat, muuttaa radikaalisti EU:n rakennetta tai lopettaa asetoimitukset Ukrainaan. Toinen lähestymistapa taas tarkastelee "miten" ja näkee puolueen huiman suosion syyn ennen kaikkea siinä, että se toimii tyytymättömien ihmisten protestipuolueena aggressiivisen ja hyvin räätälöidyn viestinnän kautta mediassa ja sosiaalisissa verkostoissa.

Periaatteessa molemmat ovat luultavasti totta. Ratkaisevampaa on kuitenkin se, että on olemassa kolmaskin selitys, joka on jossain määrin kahden muun selityksen rajalla. Ja se on se, että AfD:llä - kuten monilla muillakin oikeistopopulistisilla puolueilla - on tarjolla erityinen ajattelutapa. Tämä sanoo: kaikkien suurten yhteiskunnallisten ilmiöiden takana on toinen, piilotettu totuus. Ukrainan sota? Se ei ole hyökkäyksen kohteeksi joutuneen kansakunnan selviytymistaistelu, vaan Yhdysvaltojen valtakirjasota uusien aseiden testaamiseksi! Koronatoimenpiteet? Ei yritys suojella väestöä, vaan järjestelmäpuolueiden biopoliittinen hyökkäys vapaa-ajattelijoita vastaan! Siirtolaisuus? Ei työntö- ja vetotekijöiden yhteispeliä, vaan osa ´suurta väestönsiirtoa´!"

Tämän voisi yksinkertaisesti liittää salaliittoteorioihin. Ja on varmasti totta, että jotkut AfD:n toimihenkilöt ja äänestäjät kannattavat näitä teorioita. Mutta se olisi helppoa. Ensinnäkin uskoa salattuihin motiiveihin ja pahanlaatuisiin tukijoihin ei esitetä vain edellä mainituissa äärimmäisissä muodoissa. Usein se ilmenee hiljaisina sävyeroina. Mottona on: Yhdysvallat on ensisijaisesti syyllinen Ukrainan sotaan! Tämä on väärin, mutta se ei ole vielä salaliittoteoria. Toisaalta ei ole mitään pohjimmiltaan väärää siinä, että kysytään piilomotiiveista ja -intresseistä. Kaiken lisäksi se on periaatteessa sitä, mikä vasemmistolaisessa ajattelussa on aina kuulunut ideologiakritiikin piiriin.

Karl Marxin ja Friedrich Engelsin ideologian kritiikki tarkoittaa yksinkertaisesti sanottuna väärän tietoisuuden tuomitsemista, joka peittää todelliset yhteiskunnalliset eturistiriidat. Toisin sanoen, Theodor W. Adornon ja Max Horkheimerin termiä käyttäen, kyse on "harhaisen kontekstin" selvittämisestä". 

 

On kuin olisi näkevä ihminen sokeiden joukossa

Mutta myös vasemmistossa on aina ollut vääristyneitä ideologiakritiikin muotoja, jotka ovat esiintyneet kriittisinä mutta rajoittuneet itse asiassa ajattelumallien refleksiiviseen soveltamiseen. Sitten ideologiakritiikki toimii suurin piirtein, kuten ohjaaja John Carpenter osoitti - valitettavasti melko epäironisesti - vuonna 1988 ilmestyneessä tieteiselokuvassaan He elävät. Päähenkilö näkee erityisten aurinkolasien avulla todelliset viestit värikkään kulutusmaailman takana. Mainoskylteissä lukee silloin käskyjä "Tottele!", "Kuluta!" tai "Naimisiin ja lisääntymään!", rahaseteleissä lukee "Tämä on sinun Jumalasi!"

Jos tämä on kapitalismikriittistä kansanperinnettä, kuten esimerkiksi vasemmistokabareen osissa vielä nykyäänkin, sitä täydentävät myös melkoisen monien vasemmistolaisten pitkään jatkuneet kaunat. Tämä on myös yksi syy siihen, miksi oletetut sosiaalisten asioiden puolestapuhujat kääntyvät lopulta täysin antisemitismin tai antiamerikkalaisuuden suuntaan.

AfD:llä on myös populistinen, uudistettu ideologisen kritiikin muoto, mutta oikealta. Poliittisten tapahtumien oletetut piilomotiivit eivät synny poliittisten ja taloudellisten etujen järjestelmällisestä analyysistä, vaan ne ovat aina etukäteen tiedossa: maahanmuuttajat, vasemmistovihreät tai "globalistit". Joskus ne ovat kuitenkin yksinkertaisesti "systeemielementtejä" tai "kansan vihollisia" eli kaikkia, jotka ajattelevat eri tavalla kuin muut kuin ”me”.

Mutta juuri siinä on sen menestys: se ei ole älyllisesti rehellinen ideologiakritiikin muoto, joka olisi avoin oman kantansa eriyttämiselle, monimutkaisuudelle ja itsereflektiolle, vaan päinvastoin. Tällainen oikeistopopulistinen ideologiakritiikin muoto mahdollistaa sen, että voi kuvitella itsensä kriittiseksi aikalaiseksi ilman, että tarvitsee ajatella liikaa. Sen avulla voi nähdä itsensä näkevänä sokeiden joukossa - ja sitten nähdä itsensä joko syrjäytyneenä uhrina tai osana kriittistä vastaeliittiä. Tila, jossa on henkisesti mukava elää.

Tämä on sitäkin valitettavampaa, kun otetaan huomioon, että kriittinen näkemys nykyhetkestä ei oikeastaan edellytä mitään erityistä paneutumista salattuihin motiiveihin ja peiteltyihin todellisuuksiin. Yritysten neljännesvuosiluvut, ilmaston lämpenemisen eteneminen tai paikallisen infrastruktuurin tila voidaan yleensä lukea sanomalehdestä.

Ne, jotka sen sijaan puhuvat mieluummin "globalisteista" tai "koronan diktatuurista", eivät ehkä yksinkertaisesti ole kiinnostuneita todellisista ongelmista.

 Lähde: ZEIT am Wochenende  31/2023

 

Saksalaiset ovat myös tutkimuksissaan löytäneet  yhteneväisyyksiä perheen natsimenneisyyden ja nykyisen äärioikeiston välillä. Samoin sen tosiasian, että siellä, missä on paljon maahanmuuttajia, maahanmuuttajavihamielisyyttä on paljon vähemmän kuin siellä, missä heitä on vähän.