sunnuntai 20. elokuuta 2023

Lisääntyvien kuivuuskausien todellisia syitä peitellään

Tutkijat varoittavat, mutta poliitikot mutta johtavat tiedotusvälineet eivät kuuntele: mitä enemmän tuulivoiman liiallinen käyttö vaikuttaa alueen ilmavirtauksiin, sitä kuivemmaksi alue muuttuu.

 

 

Tämä on todistettavissa kaikkialla maailmassa, ja kaikkialla maailmassa on havaittavissa, että jatkuva ja laajamittainen kuivuus alkaa heti, kun tuuli- ja aurinkoenergiaa on lisätty merkittävästi missä tahansa maailman maassa. Etelän maissa, joissa on vähäiset kausittaiset sateet, tämä ilmastonmuutos kohti pysyvää, tappavaa kuivuutta tapahtuu välittömästi, kuten miljoonat kenialaiset kokivat sen jälkeen, kun 364 tuulivoimalaa käsittävä Turkana-tuulipuisto otettiin käyttöön maan koillisosassa vuonna 2019 (PAZ raportoi). Neljä sadekautta peräkkäin jäi toteutumatta, ja viides sadekausi marras-joulukuussa 2022 tuotti aivan liian vähän sadetta. Myös naapurimaiden eteläinen Etiopia ja eteläinen Somalia kärsivät vakavasta kuivuudesta.

Samoin Luoteis-, Länsi- ja Lounais-Euroopan maat, joissa tuulivoimaa on nyt runsaasti lisätty koko maassa, ovat jo vuosia kärsineet yhä enemmän kroonisesta sadevajeesta. Maalla ei sada, ja pohjaveden taso on jatkuvasti alhaalla ja laskeva. Vuodesta 2015 lähtien on esiintynyt jatkuvaa kuivuutta ja ennätyslämpötiloja, ja alueellisesti esiintyy rankkasadetapahtumia. Englannissa, jossa on aina satanut runsaasti, vuosi 2022 oli yhdessä vuoden 2018 kanssa aurinkoisin ja lämpimin sitten systemaattisten säärekisterien alkamisen aina elokuun helleaaltoon asti.

Espanjassa tilanne on dramaattinen

Espanjassa ja Portugalissa kuivuuskatastrofi on jatkunut jo kolmatta vuotta, ja Etelä-Espanjassa se on jatkunut vuodesta 2015. Koska Atlantin matalapainealueet ovat jääneet pois rannikoilta, sateet, jotka ovat yleensä runsaita tähän aikaan vuodesta, puuttuvat nyt myös talvella. Ihmiset ovat neuvottomia ja epätoivoisia. Mutta edes tässä katastrofaalisessa hätätilanteessa kukaan ei tuo mahdollisia syitä koskevaan keskusteluun ajatusta ajallisesta ja loogisesta yhteydestä tuulivoiman viimeaikaiseen räjähdysmäiseen lisääntymiseen Espanjassa. Koulun oppitunti, jonka mukaan muunnettua energiaa ei voida uudistaa tai palauttaa, on tukahdutettu ja unohdettu.

Päivittäinen "ilmastonmuutos"-sanan paukuttaminen sokeuttaa jopa älykkäätkin ihmiset siitä, että kokeilemalla laajamittaista keinotekoista tuulivirtojen poistamista ilmakehästä heikennämme ilmanpainetasapainoa, jonka puuttuessa syntyy matalapainealueita, jota ilman sateet pysyvät poissa ja kaikki luonto on kuolemassa janoon. Lisäksi se vaikuttaa myös Pohjois-Atlantin tuulten dynamiikkaan, joka on elinehtomme perusta. Poliitikkojen, EU:n komission ja kansainvälisen tuulivoimateollisuuden koalitio vaatii kuitenkin ennennäkemättömän jääräpäisesti entistä enemmän "vihreää energiaa", vaikka tämän laajentumisen myötä vesikriisi aiheuttaa ironisesti sen, että ruskea väri hallitsee yhä useammassa maassa ja yhä useammalla alueella.

Vuonna 2021 Espanjan asennettu tuulivoimakapasiteetti oli 27 446 megawattia. Tämä tarkoittaa, että maalla olevan tuulivoiman osuus sähköntuotannosta oli 24 prosenttia. Tämä synnyttää ahneutta saada yhä enemmän ja enemmän ja enemmän. Maaliskuussa ympäristöviranomaiset näyttivät vihreää valoa 1400 uuden tuuli- ja aurinkopuiston rakentamiselle. Tämä kolminkertaistaisi maan asennetun kapasiteetin tulevina vuosina. Ministerineuvosto suunnittelee uusia vakavia ympäristörikoksia 5000 neliökilometrin merialueelle: 18 merituulipuistoa aiotaan rakentaa 562 kilometrin alueelle Kanariansaarten rannikolle, joista neljä on näköetäisyydellä maasta. Keväällä 2022 Iberian niemimaa oli jo kuivempi kuin 1200 vuoteen, totesi yhdysvaltalainen tutkijaryhmä, jota johti Caroline Ummenhofer Woods Hole Oceanographic Institutionista. Nature Geoscience -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa syyksi mainitaan talvella poikkeuksellisen pitkäksi venyneiden Azorien korkeiden lämpötilojen kasautuminen. Tällaista säätilannetta on esiintynyt usein viime vuosikymmeninä, mutta ei näin pitkäksi aikaa. Kirjoittajat syyttävät odotetusti tätä kehitystä "ihmisen aiheuttamista päästöistä eli ilmastoa vahingoittavista kaasuista". Onko tästä enemmän tietoa? Tarvittaisiin, mutta sitä anneta lainkaan.

Uskomatonta: valtion ja teollisuuden palkkaamat tutkimuslaitoksen tutkijat eivät ole valmiita varoittamaan poliitikkoja seurauksista, joita heidän tahattomalla vahingoittamisellaan maan ja ilmakehän vuorovaikutuksessa olevien järjestelmien veden kiertokululle aiheutuu, kun yhä useammat ja yhä suuremmat tuuli- ja aurinkoenergian teollisuusvoimalat tuhoavat ne, ja vaatimaan energiamurroksensa arviointia. Ne, jotka uskaltavat esittää "ekologiseksi muutokseksi" kutsutun iskun, perääntyvät nopeasti.

Tusinoittain korkeatasoisia tutkimuksia

Valon ja tuulen voimien itsekeskeinen ja holtiton ihmisten harjoittama itsepalvelu aiheuttaa nämä uudenlaiset kuivuudet, jotka näyttävät leviävän heti, kun tuuli- ja aurinkoenergia kyseisillä alueilla ja ilmastovyöhykkeillä ylittää juuri ja juuri siedettävän tason. Tässä yhteydessä on välittömästi silmiinpistävää, miten ajallisesti samansuuntaista on ollut monien ja suurten tuulipuistojen käyttöönotto viimeisten kymmenen tai kahdentoista vuoden aikana kaikissa näissä maissa ja sen jälkeen "pamahtaneet" megakuivuudet. Jo 20 vuoden ajan (muiden kuin) uusiutuvien energialähteiden meteorologiset vaikutukset, kuten kuivuus, tuulikuivuus, staattiset ja äärimmäiset sääolosuhteet, on selvästi dokumentoitu kymmenissä korkeatasoisissa kansainvälisissä tutkimuksissa. Esimerkiksi tammikuussa julkaistu Gang Wangin ja kumppaneiden tutkimus osoittaa, että tuulivoimaloiden vaikutus on vähentänyt maaperän kosteutta Mongolian rajan tuntumassa sijaitsevilla kiinalaisilla niittyalueilla laajalla alueella 4,1 prosenttia yhden vuoden aikana ("Wind farms dry surface soil in temporal and spatial variation").

Roottoreiden ekotasapaino jätetään huomiotta

Aivan kuten Saksassa, myös Espanjassa poliitikkojen ja tuulivoimateollisuuden koalitio ei kuitenkaan kuuntele tätä ja esiintyy tietämättömänä. Miten tämä voi olla mahdollista? Energiamurroksen puolustajien kehotus on: kuunnelkaa tiedettä! Toimittajien tehtävänä olisi pitänyt olla ilmeisten yhteyksien tutkiminen, hälyttävien tutkimustulosten esittäminen poliitikoille ja niiden selittäminen täysin tietämättömälle yleisölle.

Valtion neljännen vallan on kuitenkin myös vaikea tehdä niin, koska mielipidemonopoli on reilun kahden vuosikymmenen ajan kritiikittömästi levittänyt niin sanottuja uusiutuvia energialähteitä ainoana sopivana keinona "pelastaa" ilmasto - joka kuitenkin ennemmin tai myöhemmin kääntyy päälaelleen kaikkialla siellä, missä (ei-)uusiutuvia energialähteitä on voimakkaasti lisätty.

Edes tuuli- ja aurinkoenergiateollisuuden tuhoisaa ekotasapainoa ei juurikaan käsitellä johtavissa tiedotusvälineissä. Puhutaan jopa tuulivoimaloiden negatiivisesta CO₂-taseesta. Käytöstä poistettujen tuulivoimaloiden keskimääräinen käyttöikä oli vuonna 2017 vain 16,5 vuotta asiantuntijaviraston (Fachagentur Wind an Land) mukaan.

Tämän vuoksi kansalaiset ovat edelleen eräänlaisessa ekologisessa uskossa, eikä useimmilla ole edes perustietoa siitä, että tuulivoimatuotanto itse asiassa ottaa jatkuvasti tuulienergiaa jokaisesta tuuliturbiinista niin kauan kuin roottorit pyörivät, mikä heikentää jatkuvasti tuulivirtausta, mikä vaikuttaa merkittävästi "maanpäälliseen tyyntymiseen" eli keskimääräisten tuulennopeuksien huolestuttavaan laskuun erityisesti pohjoisella pallonpuoliskolla. Kokenut ja tunnettu saksalais-amerikkalainen meteorologi ja ilmakehäfyysikko Gerhard Kramm, meteorologian tutkimusapulaisprofessori (eläkkeellä), moitti kansalaisten poliittisesti sopivaa tietämättömyyttä tuulienergian meteorologisista vaikutuksista (mikä koskee myös aurinkoenergiaa). ) Fairbanksissa, Alaskassa, Yhdysvalloissa, vastauksena Hampurin GEW-lehdessä "hlz" 5.6.2018 julkaistuun artikkeliin "Bye bye hiili!": "Suosittelen, että opettelette ensin maan ja ilmakehän rajapinnalla tapahtuvan energian muuntamisen perusteet. Kun liike-energia poistetaan tuulikentästä, vaakasuora tuulennopeus pienenee, jolloin tuntuvan ja latentin lämmön virtaukset pienenevät ja "pintalämpötilat" nousevat. Tuulivoimaloiden laajamittaisella käytöllä saavutetaan täsmälleen päinvastainen tulos kuin mitä väitätte. Tuskin on olemassa tehokkaampaa vaikutusta paikalliseen tai alueelliseen ilmastoon kuin se, joka liittyy laajamittaisten tuulivoimaloiden sijoittamiseen."

3,5 miljoonaa hehtaaria menetetty

Grazissa, Itävallassa asuva Jürgen Weigl ("Der Energiedetektiv"), energiakonsultti, jolla on pitkä kokemus ja joka on saanut useita palkintoja, on myös erittäin huolestunut: "Kaikki, mitä me ihmiset teemme, vaikuttaa ympäristöön. Tuuli- ja aurinkoenergian laajamittainen hyödyntäminen on massiivisin mahdollinen puuttuminen ilmastojärjestelmään. Loppujen lopuksi nämä voimat (tuuli, aurinko) eivät ole olleet tähän asti käyttämättömiä, vaan ne mahdollistavat nykyisen elämän ja ilmaston planeetallamme. Energian poistaminen tästä kierrosta tarkoittaa, että tämä energia puuttuu aiemmasta käytöstä. Tämä muuttaa aiempia luonnollisia prosesseja ilmastojärjestelmässä, ilman että on mahdollista ennustaa tarkasti, mitä sen seurauksena tapahtuu." Espanjan hallituksen mukaan lähes puolet maasta kärsii kuivuudesta. Kuivuushätätila tai kuivuusvaroitus on voimassa lähes kolmanneksessa alueesta. Yli 3,5 miljoonan hehtaarin viljelykasvien kerrotaan menettäneen satonsa. Koko koillisosassa vesipula on ensisijainen ongelma.

Katalonian alueella kuivuus oli kestänyt huhtikuussa jo 32 kuukautta. Vaikka maan tähän osaan rakennettiin "vain" 47 tuulipuistoa, Espanjan pohjoisosassa sijaitseva Kastilia ja Leónin autonominen alue on listan kärjessä 241 tuulipuistolla. Toisella sijalla on luoteinen Galicia 161 tuulivoimalalla ja kolmannella sijalla Andalusia 153 tuulivoimalalla. Pelkästään Cádizin alueella "ilmastonmuutoksen torjunta" on toteutettu 59 tuulivoimalassa, joissa on lähes 900 tuulivoimalaa, joista monet sijaitsevat luonnonsuojelualueilla.

Kuka on tämän takana?

Uusien tehokkaiden, 4,53 megawatin ja 149 metrin roottorin halkaisijaltaan olevien tuulivoimaloiden vaikutus on vieläkin vakavampi, sillä ne luovat keinotekoisesti korkeapaineisia alueita. RWE ilmoitti viime joulukuussa ottavansa käyttöön 17. espanjalaisen maatuulipuistonsa, jonka asennettu kapasiteetti on 40,8 megawattia, Rea Unificadossa lähellä Soriaa Castilla y Leónin alueella.

Politiikan, teollisuuden, institutionaalisen tieteen ja johtavien tiedotusvälineiden koalition tinkimättömyyden vuoksi Espanjan ja Portugalin tulevaisuudennäkymät ovat katastrofaaliset. Jäljelle jää vain toivo, että sen jälkeen kun "Die Zeit" paljasti, että Yhdysvalloista on vuosikymmenien ajan kanavoitu rahavirtoja superrikkaiden piirien kummisetien kautta Agora Energiewenden kaltaisiin "vihreisiin" lobbausorganisaatioihin, myöhemmin selviää myös, kuka ja mikä todella on ilmeisen epäonnistuneen energiamurroksen kauko-ohjauksen takana. Kun rahat on saatu jäljitettyä, toimittajat toivottavasti tutkivat koko tämän kokonaisuuden perusteellisesti.

 

Lähde: Preußische Allgemeine Zeitung Zeitung für Deutschland · Das Ostpreußenblatt · Pommersche Zeitung, 24.07.2023

 Lisätietoa: https://energyload.eu/energiewende/klimawandel/windkraft-erderwaermung/

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti