sunnuntai 7. huhtikuuta 2019

Poliittinen paradoksi


Käänös blogista 30.3.2019, kirjoittaja  Gerhard Dietrich

Saksan energiakäänne 2.0. Jos ei tuule, sähkö tulee ulkomailta. Ydinvoimaa Ranskasta, hiilivoimaa Puolasta. 

Tällainen oli ikävä kyllä yhteenveto energiaministeri professori tri Andreas Pinkwartin pitämässä tiedotustilaisuidessa koskien uutta Saksan kehityssuunnitelmaa  (LEP). 


Miten siis jatkossa? 

Se oli ydinkysymys Wünneburgin kaupungin täydessä istuntosalissa pidetyssä tilaisuudessa, jossa Nordrhein-Westfalenin tuulivoimaa vastustavien yhdistyksen edustajilla oli mahdollisuus keskustella ministerin kanssa tämän sekavasta kannanotosta ”uusiutuvaan energiaan”.

Tämä tiedostustilaisuus koski uutta Saksan kehityssuunnitelmaa, josta äänestetään heinäkuussa. Ministeri piti aiempaa lausuntoaan teoreettisena mahdollisuutena, joka perustuu sekä voimassa oleviin lakeihin että tuleviin kehityssuunnitelmalakeihin.

Keskustelussa tulivat esiin kuten aina etäisyydet tuulivoimaloihin, melu, linnut, terveyshaitat ja muut tunnetut seikat.

Vasta tilaisuuden lopussa puhuttiin energiakäänteen mielekkyydestä ja toteutettavuudesta - ja sitten seurasi pommi.

Talous- ja energianimisteri professori Andreas Pinkwart kuvaili valittua tietä ja sen tavoitteita mahdollisiksi toteuttaa. ”On porattava paksuja seiniä, mutta se toimii.” Teollisuuden, tutkimuksen ja tietenkin politiikan johtajat ovat sen todenneet. Saksa voi saavuttaa ilmastotavoitteensa ja sulkea omat ydin- ja hiilivoimalaitoksensa.

Ja sitten: ”Saksa oli sähkön viejämaa, nyt Saksasta tulee sähkön tuojamaa. Ranskalaiset ydinvoimalat ja puolalaiset hiilivoimalat täyttävät odotettavissa olevat puutteet.” Näin salataan energiakäänteen epäonnistuminen. 

Saksa on tullut hulluksi – niin ulkomaanlehdistöjen otsikot jo
joulukuussa. Eihän siihen ole mitään lisättävää. Se on Saksan tuho. 
Syypäitä ovat etupäässä fyysikko Angela Merkel ja vihreät 
ideologiaprofeetat ja heidän äänestäjänsä.
 
Valitettavasti tapahtuma päättyi ministerin sanaan. 
Energiakäänteen epäonnistumista ei voitu enää käsitellä. 
Läsnäolleet lehdistö- ja televisiotoimittajat olivat jo lähteneet. 
Energiakäänteen menestystä voi siis edelleen myydä saksalaisille, 
valehtelematta. 
 

Katsokaa itse: 


1 kommentti:

  1. Kiitos Pirjo valaisevasta kirjoituksesta. Suomessa ei haluta hyväksyä sitä, että maamme vaikutus kasvihuonepäästöihin ja ilmastomuutokseen globaalisti on mitätön. Tämä tosiasia halutaan aina tyrmätä sanomalla, että Suomen pitää näyttää esimerkkiä. Esimerkkiä mihin ? Eikö Saksan esimerkki kelpaa ?

    VastaaPoista