torstai 19. elokuuta 2021

Vihreä siirtymä.

Kaikki uusiutuvat energialähteet Saksassa yhteensä kattavat 6,6 prosenttia energiantarpeesta

https://energynewsmagazine.at/2021/08/18/erneuerbare-decken-66-prozent-des-energiebedarfs/

18. 8.2021

Monet ilmastonsuojelua koskevat keskustelut lähtevät vääristä arvioista aurinko-, tuuli- ja vesivoiman tuottaman energian määrästä

Sunnuntaisen Saksan television ykköskanavan ARD: n ”lehdistöklubin” keskustelussa se oli vain sivuhuomautus. Mutta se herätti sosiaalisessa mediassa epäuskoa, kritiikkiä ja keskustelua. ”Minusta on pelottavaa, että tuuli- ja aurinkoenergia kattaa vuosikymmenien miljardien avustusten jälkeen vain hieman yli neljä prosenttia primäärienergian kulutuksesta", sanoi tuossa televisiokeskustelussa Axel Bojanowski, joka on WELT-lehden päätoimittaja.

Aluksi seurasi suuri epäily: eikö vihreän sähkön osuus ole yli 45 prosenttia? Toiset olivat kuulleet, että uusiutuvan energian osuus on 16 prosenttia kokonaiskysynnästä. Eikö sana "primäärienergiankulutus" aliarvioi uusiutuvien energialähteiden todellista osuutta ja suorituskykyä?

Vastaus on kyllä ja ei. Pohjimmiltaan Bojanowski oli antanut suuruusluokan oikein. Saksan hallituksen viimeisessä kaaviossa vuoden 2018 energiatiedot osoittavat, että tuulienergian osuus oli kolme prosenttia Saksan primäärienergiankulutuksesta. Aurinkoenergiaa tuli 1,3 prosenttia. Yhdessä vesivoiman kanssa ”uusien uusiutuvien energialähteiden” osuus oli 4,8 prosenttia. Saksan valtiovarainministeriön ajantasaiset tiedot ovat saatavilla seuraavilta vuosilta. Nämä osoittavat, että politiikan eniten suosimat energialähteet tuuli- ja aurinkovoima kattavat edelleen vain yksinumeroisen prosenttiosuuden primäärienergian tarpeesta: koronavuonna 2020 tuuli-, aurinko- ja vesivoima yhteensä tekivät 6,6 prosenttia.

 


 

Se ei ole kaukana niistä kuudesta prosentista, joita loput kuusi Saksan ydinvoimalaa tällä hetkellä tuottavat. Lisäksi biomassasta, polttopuusta ja jätevesikaasusta saatavaa uusiutuvaa energiaa on 10,2 prosenttia. Ne mukaan lukien uusiutuvien energialähteiden osuus kasvaa 16,8 prosenttiin. Bioenergialla on kuitenkin vain sivurooli Saksan hallituksen energia- ja ilmastokonseptissa; niiden osuus ei saisi kasvaa merkittävästi. Tulevaisuuden haasteen laajuutta osoittaa se, että Saksa haluaa lopettaa hiilenkäytön kokonaan 6,6 prosentin tuuli- ja aurinkovoimallaan 25 vuoden kuluessa. Mutta kuinka merkityksellinen suure "primäärienergiankulutus" on?

Primäärienergia tarkoittaa energiaa, joka virtaa talouteen öljyn, hiilen, kaasun, sähkön ja niin edelleen ansiosta. Ilmastonsuojelun takia primäärienergiasta pyritään poistamaan kokonaan hiili, minkä vuoksi Agora Energiewenden tutkimukset toimivat tuolla viitearvolla. On melko harhaanjohtavaa, kun energia- ja ilmastoinstituutit, joiden kolmansien osapuolten rahoituksen tarve riippuu enimmäkseen energiatehokkuuden siirtymistä edistävistä tilaustutkimuksista, asettavat 45 prosentin vihreän sähkön määrän näkyväksi arvoksi. Tuo lukuhan koskee vain sähkön bruttokulutusta. Ja se puolestaan vastaa vain 20 prosenttia energian kokonaiskulutuksesta.

Energian siirtymän kannattajat pitävät mitattua muuttujaa "energian loppukulutus" merkityksellisempänä kuin primäärienergiankulutus. Tämä johtuu siitä, että tähän ei sisälly muuntohäviöitä, joita syntyy esimerkiksi poltettaessa hiiltä tai bensiiniä. Kun sähkömoottorit on otettu käyttöön kaikkialla, talous "tuhlaa" huomattavasti vähemmän primäärienergiaa, esimerkiksi lämmönhukan takia, kun moottori käy. Lopullinen energiantarve on siis pienempi ja vihreän sähkön tavoitteet voidaan saavuttaa helpommin.

Lähes kaikki tutkimukset, jotka väittävät, että energiamuutos on toteutettavissa, perustuvat oletukseen, että myös puolet energian kokonaistarpeesta voidaan säästää tällä tavalla. Kuitenkin monet fossiilisia polttoaineita käyttävät voimalaitokset yhdistävät sähkön ja lämmön tuotannon ja saavuttavat siten korkean hyötysuhteen, joten myös vihreän sähkön lopulliset energiansäästöt ovat rajalliset. Lisäksi täytyy tietää, että elektrolyysilaitoksissa vedyn tuotannossa vihreällä sähköllä on myös suuria muuntotappioita.

Die Welt

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti