sunnuntai 15. maaliskuuta 2020

Tohtori Susanne Kirchhof: "Autan ihmisiä puolustamaan itseään"

Umland: Eifelissä ja muualla 8. maaliskuuta oli maailman naistenpäivä, päivä, jolloin naiset vetosivat oikeuksiinsa vapauteen ja tasa-arvoon. "Se on hyvä asia. Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 1 artiklan mukaan ”Kaikki ihmiset ovat syntyneet vapaina tasa-arvoltaan ja oikeuksiltaan.” Näitä oikeuksia on pidettävä itsestään selvinä. Mutta jos uskotaan, että maailma tulee paremmaksi, jos naiset ovat vallassa, vain siksi, että heillä on kaksi X-kromosomia, on totisesti naiivia.

Ja niin istuu Dr. Susanne Kirchhof maailman naistenpäivänä tietokoneensa ääressä ja yrittää tehdä näkyväksi yhden toisen naisen virheen: Jos ei virhettä voikaan poistaa, niin ainakin voi tehdä sen näkyväksi: virhe on liittokansleri Angela Merkelin hallituskaudella tehty päätös energiakäänteestä.

Kirchhof on maataloustieteiden tohtori, 46-vuotias ja neljän lapsen äiti. Hän muutti Holtsee bei Eckernfördeen viettääkseen hiljaista perhe-elämää maalla. Sitten tulivat tuulivoimalat. Koska operaattorit rakensivat kymmenen 150 ja 180 metrin korkeaa tuulivoimalaa 800 metrin päähän perheen kodista, unihäiriöistä, keskittymisongelmista, sydämen rytmihäiriöistä ja ärtyneisyydestä on tullut tälle tiedenaiselle jokapäiväistä elämää. Onko sinullekin käynyt niin? hän kysyi naapureiltaan. 80 vastauksistä oli positiivisia. "Olimme järkyttyneitä siitä, että tuulivoimaloilla on niin suuri vaikutus elämäämme ja muiden asukkaiden elämään", Kirchhof kertoi EIFELONille.


 
 

Se on tarina, jota kuullaan todella usein maaseudun asukkailta Eifelistä Schleswig-Holsteinista Mecklenburg-Vorpommerniin, jos on vähänkin asiasta kiinnostunut, Tuulivoimaloiden kielteiset vaikutukset koskevat monia ihmisiä. Kuitenkaan julkisuus ei ole tätä huomaavinaan. ”Itse asiassa tiedotusvälineiden tehtävä olisi antaa ongelmista kärsiville mahdollisuus saada äänensä kuuluviin. Mutta niin tapahtuu vain harvoin ”, Kirchhof sanoo. Valtiovarainministeri Altmaierin tuulienergian yhteydessä valitsema sana ”hyväksymiskeskustelu” hämärtää ongelman. Kyse ei ole luksusongelmasta, kuten usein sanotaan, eikä myöskään suhteuttamisesta, siis siitä, että myös lentokentän tai moottoritien vieressä olevien ihmisten olisi kestettävä melua. Tohtori Susanne Kirchhof: ”Kyse on yksinkertaisesti olemassaolosta, terveyden kannalta korvin kuulumattomasta infraäänestä, kovasta melusta ja tuulivoimalan lähellä sijaitsevan kodin arvonmenetyksestä. Tuulivoimaloiden lähellä olevat kodinomistajat eivät saa mitään korvauksia Saksan valtiolta. ”Suunniteltu kuntien osallistuminen tuulipuistoihin on kyseenalaista: halutaanko tässä hyväksyntää kaikin mahdollisin keinoin? Yhteisön taloudellinen tuki ei silti auttaisi niitä, joihin edellä mainitut haitat suoraan vaikuttavat.

Vapaus ja tasa-arvo eivät ole 46-vuotiaalle abstrakteja tavoitteita. Vuonna 2015 Kirchhof otti naisena vapauden siirtyä Schleswig-Holsteinin osavaltion tuulivoimaa vastustavan yhdistyksen ”Vernunfskraft” ensimmäiseksi puheenjohtajaksi. Vuonna 2018 hän voitti suoran mandaatin ehdokkaana Rendsburg-Eckernförden piirin hiljattain perustetulle vaalipiirille. Siellä hän viittaa esimerkiksi energiakäänteen sosiaaliseen epäoikeudenmukaisuuteen eikä voi ymmärtää, että esimerkiksi vasemmiston kaltainen antikapitalistinen puolue tukee täysin tuettua energiamallia, jossa myös sosiaalisesti heikot joutuvat energiakäännelaista seuraavan lisämaksun kautta antamaan rahansa muutamalle tuulivoimalaan sijoittavalle.

Kirchhof on kiinnostunut lähimmäisistään, niistä, jotka kärsivät: ”En halua kenellekään, mutta en todellakaan kenellekäänkään, että tuulivoima yllättää heidät niin täydellisesti kuin mitä meille kävi. Vähintä mitä voin tehdä, on varoittaa ihmisiä etukäteen ja parhaimmillaan auttaa heitä puolustamaan itseään. Tuolloin kukaan ei varoittanut minua, kukaan ei tullut sanomaan: "Täällä aloitat rakentaa itsellesi puolustusstrategiaa."

Kysymys on oikeudenmukaisuudesta: "Minusta on kohtuutonta, että ihmiset pakotetaan sietämään jotain perustuen valheisiin tai puolitotuuksiin." Energiakäännettä ja sen myötä seuraavaa uutta yhteiskuntajärjestelmää ajatellen hän sanoo: "Kaikista sosiaalisista muutoksista voidaan puhua, mutta rehellisesti on saatava nimetä niiden edut ja haitat."

Tohtori Susanne Kirchhofilla on kokemusta siitä, että monilla Saksassa on nyt kaksi mielipidettä: oma mielipide ja julkisuudessa ilmaistu mielipide. Aivan kuten diktatuurin DDR: ssä. Hän pitää tällaista kehitystä kyseenalaisena. Tämä pätee myös tuulivoimaan ja energiansiirtoon. Yksi väärä sana ja heti syyllistetään. Joka kritisoi, pannaan pimeään nurkkaan, johon hän ei oikeasti kuulu. Ei nykyisin toki kuolemaa tarvitse pelätä, mutta kylläkin työpaikan menetystä, jos ilmaistu mielipide poikkeaa vihervasemmiston valtavirrasta mielipiteestä.Alussa silloin, kun hän yritti muuttaa stressaavaa tuulivoimatilannetta, hän kääntyi kaupunginjohtajan ja kaupunginvaltuuston puoleen. Hän huomasi kuitenkin, että nämä pelkäsivät tuulivoimavastaisia argumentteja, esimerkiksi sitä jos ei tuule eikä sähköä tulekaan, tuulivoiman varastoinnin puuttumista ja siitä johtuvaa epävakaata virransyöttöä, kohtuuttomia kustannuksia tai sitä, ettei tuulivoima autakaan alentamaan hiilidioksidipäästöjä eikä siis auta ilmastonlämpenemisen torjunnassa. Lisäksi: ”Heillä kaikilla oli huono omatunto. He tiesivät, että tuulivoimaloiden lähellä asuu ihmisiä, jotka niiden aiheuttamista haitoista kärsivät. Siitä huolimatta he pysyivät vaiti eivätkä tehneet mitään ”, Kirchhof sanoo. Hän oli kuitenkin sentään toiminnallaan Schleswig-Holsteinin yhdistyksessä saanut aikaan, että aiheesta ei enää kokonaan vaiettu. Toisinaan jopa lehdistön edustajat kysyivät häneltä lausuntoa. Myös osavaltion pääministerin Daniel Güntherin (kristillisdemokraatit) hän saa silloin tällöin tavata.

Teillä ei ole mitään mahdollisuutta. Teitä on liian vähän. Vertailun vuoksi, katsokaapa Fridays for Future -liikettä. Näin sanoi Günther hänelle vasta tammikuun lopussa käydyssä keskustelussa. Siis Günther, joka oli vuoden 2017 vaalikampanjassa luvannut haluavansa vahvistaa 1 200 metrin etäisyyden rakennuksista tuulivoimaloihin. Jos hänestä tulee pääministeri liittovaltiossa, jossa tuulivoimaloita voidaan rakentaa jopa 450 metrin etäisyydelle rakennuksista. Jopa 1200 metrin etäisyys olisi itse asiassa farssi, osoitti Suomen Ympäristöterveysyhdistyksen (SYTe) vuonna 2016 suorittama pilottitutkimus, tuulivoimaloiden aiheuttama infraääni vähenee merkittävästi vain yli 15 kilometrin etäisyydeltä tuulivoimaloista.

Kirchhofin mukaan Schleswig-Holsteinin pääministeri ei tällä hetkellä toteuta vaalilupaustaan. Ihmiset ovat epätoivoisia ja vihaisia. He kärsivät tuulivoimaloista. Hänellä oli koalitiokumppaneita. Siinä ei voinut tehdä mitään, hän vastasi. Näin politiikka Saksassa toimii ennen vaaleja ja niiden jälkeen. Kirchhofin vaikutelma: Schleswig-Holsteinin CDU keskittyy kaupunkilaisiin, joille se voi parhaiten myydä nykyaikaisia vihreitä teemoja, koska toisin kuin maaseutuväestöön se vaikuttaa heihin vähiten.

EIFELON:ille Kirchhof ihmettelee, mistä tuulivoimaloiden korkeat hyväksymisprosentit tulevat, eli miten kysymykset tutkimuksissa muotoiltiin? On vain luettava Schleswig-Holsteinin kuntien lausunnot nykyisistä maankäyttösuunnitelmista uusien tuulivoimala-alueiden määrittelemiseksi. He yrittävät keksiä kaikkia mahdollisia syitä, miksi sijainti juuri tässä kunnassa ei sovi. "Sehän on sselvä signaali. Vaikutuksistä kärsivät menevät harvoin mielenosoittamaan kaduille, mutta jos sanomalehti ilmoittaa korkeasta hyväksymisestä väestön keskuudessa, niin se ei voi olla totta ”, Kirchhof sanoo.

Erittäin kyseenalaisena Kirchhof pitää myös liittovaltion opetus- ja tutkimusministeriön rahoittaman uusiutuvien energialähteiden ja energiatehokkuuden osaamiskeskuksen tutkimusta, joka koskee energiakäänteen hyväksymistä,  paitsi esitettyjen kysymysten luonteen vuoksi, niin myös, koska se on oikeastaan osoitettu vain Cuxhavenin ja Pohois-Friedlandin asukkaille. Nimittäin: kysely on verkossa ja anonyymi. Kuka hyvänsä voi vastata niin usein kuin haluaa ja manipuloida sitä. Ei ole tarpeen todistaa, että henkilö todella asuu Cuxhavenissa. Kyselyn tulos voi siis antaa väärän kuvan, ja lehdistö voisi vaikuttaa sitä kautta poliitikkoihin, jotka sitten tekevät päätöksiä, Kirchhof huomauttaa.

”Joskus paikalliset ihmiset luovuttavat. Poliitikot ja tuulivoimaloiden operaattorit odottavat tätä ”, Kirchhof sanoo. Mutta Schleswig-Holsteinissa ei olla vielä niin pitkällä. Viimeisen tapaamisensa jälkeen pääministerin kanssa hän kokosi 200 henkilöä osoittamaan mieltään osavaltion parlamentin eteen. Hän on siitä ylpeä, koska näiden ihmisten piti ottaa vapaapäivä, he eivät saaneet ammattiliiton tai puolueen bussia matkaansa varten, he eivät saaneet korvauksia. He ilmaisivat selvän mielipiteensä pääministeri Güntherille torstaina klo 10.30 kaatosateesta huolimatta. Kutsutuista lehdistön edustajista paikalla oli tasan yksi, kaupalliselta televisioasemalta.

Vaikka Schleswig-Holsteinin, Saksan tuulivoimatiheimmän valtion on jo pysäytettävä useita tuulivoimaloitaan liikatuotannon vuoksi muutamiksi päiviksi, ja meidän sähköasiakkaiden on silti maksettava tuulivoimaloiden toimijoille ns. haamuvirrasta, niin silti tuulivoimaloille pitää löytää uusia alueita. Niinpä tri Susanne Kirchhof istuu maailman naistenpäivänä tietokoneella ja aloittaa kommenttinsa maankäyttösuunnitelman kolmannen luonnoksen lausunnosta. Tuulivoimaloiden suurten seisokkien ja tuulipuistojen käyttäjille kohtuuttoman suurien korvausmaksujen vuoksi, etenkin Schleswig-Holsteinissa, hän huomauttaa, että Schleswigin hallinto-oikeus päätti vuosina 2015 ja 2017, että tuulivoimaloita voidaan rakentaa etuoikeutetusti vain, jos ne myös tuottavat sähköä. Ei, jos niitä rakennetaan vain siksi, että energiakäännelain takia voitaisiin esittää korvausvaatimuksia.

Paperilla tuulienerg.ian laajentamisessa Schleswig-Holsteinissa on ollut keskeytys vuodesta 2015 lähtien, jotta pystytään kehittämään maankäyttösuunnitelman puitteissa laajennuksia varten yhtenäiset standardit. Tosiasiassa kuitenkin poikkeuksia myönnetään vähän kerrallaan.

Susanne Kirchhof: "Jos todella haluat luoda maailman tai ainakin maan kaikkien siellä asuvien eduksi, olisi kansainvälisellä naistenpäivällä parempi olla kyselemättä naisten tai miesten johtopaikkoja. Sinun tulisi tarkastella ehdokkaan ammattitaitoa ja ihmisarvoa."


Alkuperäinen teksti:Ei kommentteja:

Lähetä kommentti