sunnuntai 5. joulukuuta 2010

Vedä jarru pois päältä

Hankkeet epäonnistuvat, koska tekijöistä tulee jarruja. Kun sitten tarkastellaan miksi, niin – Münchenin teknisen yliopiston tutkimuksen mukaan – pääasialinen syy löytyykin huonosta johtamisesta.

Tutkimuksesta selviää kymmenen tärkeää syytä:

1) Ylemmän johdon riittämätön osallistuminen (61%)

2) Muutosprosessin epäselvät tavoitteet ja visiot (56%)

3) Johtohenkilöiltä puuttuva kokemus niiden työntekijöiden kanssa, joita epävarmuus koskee (56%)

4) Ylempien johtotasojen erimielisyys (56%)

5) Puuttuva apu linjajohdolta ( 50%)

6) Vajavainen tai liian myöhäinen työntekijöille tiedottaminen ((50%)

7) Työntekijöiden riittämätön mahdollisuus käsitellä pelkoja ja vastustusta (46%)

8) Hankesuunnitelmien psykologisten tekijöisen huomioimatta jättäminen (43%)

9) Riittämättömän henkilöstöresurssit (37%)

10) Työntekijöiden ja johdon välisen kommunikaation vähäinen luottamus (36%)

Tulokset siis osoittavat: johto on yrityksen muutosvaiheessa tärkein tekijä ja siitä riippuu, onnistuuko hanke vai ei. Nk. kovien tekijöiden (järjestelmä ja menetelmät) ja pehmeiden tekijöiden (kulttuuri, viestintä, henkilöstö) välisestä saumattomasta yhteistyöstä riippuu, menestytäänkö muutosprosessissa vai ei.

Johdon tärkein tehtävä on siis selvien sääntöjen ja ohjeiden antaminen.

© Stefan Schridde, 18.9.2010

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti