tiistai 11. joulukuuta 2012

Suomen viranomaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin


Ote tutkimuksesta ” Rakkautta, rikkautta ja ristiriitoja, Suomalaisten solmimat kaksikulttuuriset avioliitot”, Lassi Lainiala ja Minna Säävä, Väestöliitto, 2012.

Samat kommentit kuin alla voin jakaa jokapäiväisestä työstäni. Suomen laki sanoo, että ulkomaalaisten asiat on hoidettava ”kohtuullisessa ajassa”. EU-kansalaisen on rekisteröidyttävä poliisilla kolmen kuukauden kuluessa maahantulosta.  Onko EU-kansalaisen oleskeluluvan rekisteröintiin kulunut viiden kuukauden odottelu ”kohtuullinen”? Siitä näes riippuu Kela-kortin saaminen. Ilman korttia ei ole sairausvakuutusta – mutta verot on ulkomaalaisen maksettava kuitenkin per heti! 

Asiakkani ovat eri maista tulleita ulkomaalaisia. Samat tarinat olen henkilökohtaisesti kuullut suomalaisilta, jotka ovat naimisissa ulkomaalaisten kanssa. Saksassa en kokenut tällaista… jouduin kyllä ennen EU-aikaa odottamaan kokonaisen päivänkin ulkomaalaisvirastossa –mutta vain yhdessä virastossa, ja lupa tuli sinä samaisena päivänä.

………………………………Asiointi virallisen Suomen kanssa

Alussa viranomaiskohtelu oli vaikeaa ja byrokratia. Koin myös oleske­lulupaan liittyvät poliisikuulustelut erittäin loukkaavina ja rasistisina.
Nainen, puoliso Länsi-Aasiasta

Jos ulkomailta tuleva aviopuoliso ei ole kotoisin EU-maasta, hän joutuu hake­maan oleskelulupaa asettuakseen Suomeen puolisonsa kanssa. Maahanmuutto­virasto käsittelee oleskelulupahakemuksen, jos henkilö ei jo oleskele Suomessa muulla perusteella. Mikäli hän on täällä vaikkapa turistina tai opiskelijana, lupa käsitellään paikallispoliisissa. Käsittelyssä tutkitaan, onko avioliiton päämääränä viettää perhe-elämää. Jos herää tähän liittyviä epäilyksiä ja löytyy näyttöä lumeavioliitosta maahantulosäännösten kiertämiseksi, oleskelulupaa ei myönnetä. Koska kaikkia lupia ei käsitellä Maahanmuuttovirastossa vaan osan käsittelee paikallispoliisi, tutkintakäytännöt voivat vaihdella eri puolilla maata.

Suomalaisen yhteiskunnan virallista suhtautumista kaksikulttuurisiin liittoihin valottavat vastaukset kysymyksiin, oliko vastaajilla ollut vaikeuksia virallisten lupien järjestymisessä, ja joutuiko pariskunta olemaan erossa toisistaan lupia (esim. oleskelulupa, työlupa) odottaessa. Alimman kehitystason maista tulleista puolisoista jonkin verran vaikeuksia oli ollut 43 prosentilla, paljon 12 prosentilla. Kaikista vastaajista runsaalla kolmanneksella oli ollut vaikeuksia viranomaislupien tai rekisteröintien kanssa. Tämä kertoo siitä, että erityisesti avioliiton alkuaikoina virallisten papereiden järjestäminen on monille stressaavaa. Virallinen puoli ei toimi niin joustavasti ja tehokkaasti kuin ihmiset toivoisivat.

Viranomaistoiminnan hitaus, jähmeys ja epäluuloisuus kirvoitti vastaajilta runsaasti kommentteja: Paperisota kelan, maistraatin ja ulkomaalaispoliisin kanssa on vaikeaa, myös tiedonsaanti näistä toimistoista. Nimenomaan maist­raatin, poliisin ja maahanmuuttoviraston toimintaan kiinnitettiin huomiota: Tosi raskas byrokratia niin maahanmuuttovirastossa kuin poliisilla ja maistraatissa. Muutamat kommentoivat omia tapauksiaan yksityiskohtaisesti ja toivat esiin sen, että kohtelu voi olla hyvinkin erilaista eri poliisiasemilla:

Lähes kaikilla pareilla on hankaluuksia virallisten papereiden kanssa.

”Lupien saaminen: 20 oleskelulupaa avioliiton aikana. Identtisessä tilanteessa ollut kaverini sai luvan (=yhden pysyvän) heti! Syynä toistoille toki oli se että
asuimme välillä ulkomailla, mutta ei mitään halua olla joustava esiintynyt! ”Mies, 28 vuotta avioliitossa, puoliso thaimaalainen

Vaikeuksista eivät kertoneet vain EU:n ulkopuolelta tulleet. Moni EU:stakin tullut oli hämmästynyt tarvittavien rekisteröitymisten ja papereiden saamisen monimutkaisuudesta. Osa kommenteista liittyi byrokratiaan yleensä ja osa ulkomaalaisen asettumiseen Suomeen. Byrokratiaa sekä kirottiin että kehuttiin: osa vertasi sitä muihin maihin myönteisenä esimerkkinä, osa piti byrokratiaa vaikeimpana asiana Suomessa asumisessa: Aika paljon byrokratiaa, mutta kun olen muuttanut tänne vielä byrokraattisemmasta maasta, sitten kyllä pärjää.

Muutamat olivat kokeneet viranomaisten edustavan muukalaisvihamielistä poliittista kantaa tai olevan avoimen rasistisia. Toisaalta suomalaista sosiaali­turvaa, perhepalveluja ym. kehuttiin paljon ja vuolaasti, toisaalta harmiteltiin vaikeutta asioida Kelassa ym. virastoissa:

Byrokratiaa on vaikea ymmärtää. Jotkut asiat on tehty tosi vaikeaksi. Ulkomaalainen joutuu aina jonottamaan useita tunteja, kun asioi oleskelulupa-asioissa ja kaikki päätökset kestävät ikuisuuden.

Huonoista kokemuksista huolimatta myös edistystä nähtiin tapahtuneen: Vaikka olen suomalainen ja osaan asioida virastoissa ym. Suomen byrokratia on kankean oloinen vaikka siihen on tullutkin paljon parannuksia. Käytännön vaikeudet lupien saamisessa herättivät toisissa värikkäitä ja tuohtuneita kommentteja hukkaan menneestä työajasta pitkien jonottamisten tähden:

Byrokratia ja sen määrä, lipuketta ja lapuketta mitä saa täyttää ja jonottaa eri toimistoissa ja virastoissa. Ei ole mitään halpaa lystiä kun laskee virastomaksut ja muut menetetyt tulot mitä asioiden hoitamiseen on palanut palkattomina poissaoloina töistä.
Mies, puoliso thaimaalainen

Muutamat käyttivät tilaisuutta purkaakseen jo vuosia sitten sattuneita vaikeita alkuajan viranomaisongelmia:Liitto ympäristössään.

Huonoin asia tapahtui 10 vuotta sitten, kun tulimme Suomeen. Oles­kelulupahakemus jäi seisomaan jonkun virkailijan pöydälle 7kk:n ajaksi hänen sairauslomien vuoksi ja jostain syystä kukaan muu ei voinut sitä käsitellä. Tämä epävarma odottelun aika oli rasittavaa alussa.

Alkuajan pitkäänkin jatkuva kamppailu viranomaisten kanssa, johon osa kaksikulttuurisia liittoja solmineista näyttää joutuneen, ei luonnollisesti edistä kenenkään parisuhdetyytyväisyyttä tai perheonnea. Se lisää sopeutumisstressiä vaiheessa, jossa moni on asettumassa asumaan uuteen maahan ja joutuu joka tapauksessa stressaavaan, läheissuhteissa paineita luovaan tilanteeseen. Lupien hankkimiseen virastoissa kuluva aika voi olla myös vähävaraisille merkittävä taloudellinenkin tekijä sen lisäksi, että se raastaa hermoja ja nöyryyttää. Vaikeudet ja viranomaisten nihkeys antavat kuvan, ettei puoliso ole tervetullut maahan eikä häntä arvosteta täällä. Parit itse lukevat sen viestinä virallisen Suomen suhtau­tumisesta kaksikulttuurisiin liittoihin.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti