tiistai 12. maaliskuuta 2013

Saksan energiapolitiikka ja sähkönkulutus ja -hinta EU:ssa

Saksan suurlähetystöstä voi tilata uutiskirjeen, joka informoi ajankohtaisista asioista sekä antaa paljon tietoa Saksasta. 


Energiapolitiikasta siellä kirjoitetaan seuraavaa:

"Energiapolitiikan suunnanmuutos – Saksa tulevaisuuden laboratoriona


(© dpa/picture-alliance) Voidakseen seurata energiapolitiikan suunnanmuutoksen toteutumista Saksan hallitus on käynnistänyt erityisen seurantaprosessin, joka kulkee nimellä „Tulevaisuuden energia“. Jotta vaativa muutos tehokkaan, varman ja ympäristöystävällisen energiahuollon turvaamiseksi onnistuisi, kurssi on säännöllisesti tarkistettava.

Prosessiin kuuluu vuosittain julkaistava seurantaraportti. Lisäksi joka kolmas vuosi (ensimmäisen kerran 2014) julkaistaan laaja strateginen raportti, jossa siihenastista edistystä analysoidaan syvemmin. Liittohallitus julkaisi ensimmäisen seurantaraporttinsa joulukuussa 2012. Tässä ensimmäisessä energiapolitiikan suunnanmuutosta tarkastelevassa yhteenvedossa lähtötasoksi on otettu vuosi 2011.

Uuden energiapolitiikan toteuttaminen on lähtenyt hyvin käyntiin. Sen jälkeen, kun uusi energiaohjelma hyväksyttiin kesäkuussa 2011, on käynnistetty noin 160 yksittäistä toimenpidettä. On luotu lainsäädännöllisiä edellytyksiä siirtoverkkojen rakentamisen nopeuttamiselle, merellisten tuulivoimaloiden rakentamiselle ja niiden liittämiselle verkkoon sekä uusiutuvien energialähteiden tehokkaalle ja järkevälle käytölle, rakennuskannan saneeraukselle ja sähkön- ja lämmöntuotannon yhdistämiselle.

Tähänastiset tulokset osoittavat, että energiapoliittisten tavoitteiden saavuttaminen etenee. Energiankulutus on Saksassa vähenemään päin, huolimatta talouden kasvusta. Myös kasvihuonepäästöjen väheneminen on jatkunut. Energiatehokkuus on kasvanut jo vuosien ajan. Myös huoltovarmuus on pysynyt korkeana. Jotta kehitys jatkuisi suotuisana, korkeajänniteverkkoa on kuitenkin nopeasti laajennettava. Tämä on asia, joka koskee myös Saksan naapureita.

Saksa on pysynyt kurssissa myös pyrkimyksissä nostaa uusiutuvan energian osuutta koko energiankulutuksesta. Tavoitteeksi on asetettu 18 prosentin osuus vuoteen 2020 mennessä. Uusiutuvan energian suosiminen merkitsee tosin kotitalouksille ja yrittäjille energiakustannusten nousua. Liittohallituksen tavoite on pitää kotitalouksien ja yritysten sähkölaskut kohtuullisina. Tämän vuoksi liittohallitus suunnittelee uusiutuvia energialähteitä koskevan lainsäädännön kokonaisvaltaista uudistamista parantaakseen markkinoiden ja järjestelmien integraatiota uusiutuvan energian käytön lisääntyessä."
.........................................................................................................................................

EU:n suurimmat sähkönkuluttajamaat 2011.
Sähkön kulutus / asukas, kWh
ja kokonaiskulutus miljoonaa kWh
(Sähkön hinta Suomessa on noin 2/3 sähkön hinnasta Saksassa, katso alin taulukko.)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Groesste_stromverbraucher_eu-gross.jpg Sähkön hinta 15 Euroopan suurkaupungissa 2013

Lähde: E-Control und Vaasa ETT; HEPI helmikuu 2013

JärjestysKaupunki (maa)Hinta €-Cent/kWh*
1Kopenhagen (DK)31,50
2Berlin (D)29,65
3Madrid (ES)22,70
4Dublin (IRL)22,61
5Brüssel (B)22,33
6Lissabon (P)21,98
Keskiarvo20,66
7Wien (A)20,54
8Amsterdam (NL)19,93
9Rom (I)19,43
10London (UK)19,77
11Luxemburg (LUX)18,03
12Stockholm (S)17,98
13Athen (GR)15,35
14Paris (F)17,74
15Helsinki (SF)14,45


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti